Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

Say NO to ACTALearn more and take action about ACTA at
http://lqdn.fr/ACTA
(subtitles included : fr, en, es, de, it, nl, se, pt, ro, ca, hu, gr, ...)

Here are few ways to act against ACTA, right now: http://www.laquadrature.net/wiki/How_to_act_against_ACTA

Ongoing translation and subtitling efforts:
https://pad.lqdn.fr/p/trad-video-acta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου