Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Fail

Από το Wall Street Journal
Τα stress tests είναι ένας τρόπος να αξιολογηθούν οι τράπεζες των χωρών της ευρωζώνης με όσο το δυνατόν ρεαλιστικότερα και κοινά αποδεκτά κριτήρια. Και τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα για όλες τις τράπεζες που θα υποβληθούν στα τεστ αυτά.

Κανένα τεστ δεν είναι απόλυτο, και πολλά έχουν ειπωθεί τόσο για την διαδικασία όσο και για τα κριτήρια που επιλέχθηκαν. Κάποιοι μάλιστα τα ήθελαν πιο «σκληρά», αφού για παράδειγμα έγιναν με την παραδοχή ότι η ευρωζώνη θα έχει ανάπτυξη γύρω στο 1% ενώ στην πραγματικότητα παρουσιάζει περίπου μηδενική ανάπτυξη. Κάποιοι άλλοι αμφισβητούν και τα δεδομένα που οι ίδιες οι τράπεζες έδωσαν και με βάση τα οποία κρίνονται.

Όμως τελικά αυτό το συγκεκριμένο stress test, με αυτές τις διαδικασίες και αυτά τα κριτήρια συμφωνήθηκε να γίνει. Από όλους τους εμπλεκόμενους. Η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα, οι ελεγχόμενες τράπεζες και οι κυβερνήσεις των χωρών της ευρωζώνης, όλοι συμφώνησαν. Και η αντιπολίτευση, τα ΜΜΕ, οι πάντες, αυτό το stress test κρίνουν στην τελική.

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Η φοιτήτρια, η Ελληνικός Χρυσός και μια ΜΚΟ

Ανόητα επικοινωνιακά παιχνίδια, με κατευθυνόμενη αρθρογραφία από διαπλεκόμενους που εμφανίζονται ως απλοί πολίτες ή «ανεξάρτητες» οργανώσεις αποκρύβοντας τα πραγματικά τους κίνητρα και τις πραγματικές τους ιδιότητες.

Στην σελίδα της Ελληνικός Χρυσός πρόσφατα αναδημοσιεύθηκε ένα άρθρο που έχει γραφτεί σύμφωνα με την εταιρεία από μία φοιτήτρια του ΑΠΘ.
Μία από τους φοιτητές/φοιτήτριες που ξενάγησε η εταιρεία στις εγκαταστάσεις της και που είχε να πει μόνο τα καλύτερα για την εμπειρία της και φυσικά για την εταιρεία.
Ένα κείμενο που αρχικά δημοσιεύθηκε στο περιοδικό μιας ΜΚΟ, αλλά που θα μπορούσε να έχει γραφτεί από το γραφείο τύπου της εταιρείας.
"Το ανθρώπινο δυναμικό και το περιβάλλον είναι κύρια συστατικά της επιτυχημένης πορείας της εταιρείας"  μας ενημερώνει για παράδειγμα η φοιτήτρια ΑΠΘ που "υπογράφει" το κείμενο.